Dlaczego powinieneś mieć stronę internetową?

Dlaczego powinieneś mieć stronę internetową?

If an alien civilization scanned planet Earth, the complex network of machines connected with wires and radio waves would probably not impress them. However, assuming they are curious beings, they would notice how tremendous influence those interconnected machines have on the whole human species. Before we make our first contact, let’s learn why should you keep your own spot in the marvellous achievement we call the Internet.

Why should you have a website?

Why should you have a website?

If an alien civilization scanned planet Earth, the complex network of machines connected with wires and radio waves would probably not impress them. However, assuming they are curious beings, they would notice how tremendous influence those interconnected machines have on the whole human species. Before we make our first contact, let’s learn why should you keep your own spot in the marvellous achievement we call the Internet.

Global Game Jam: 10 reasons to participate

Global Game Jam: 10 reasons to participate

Every year, at the end of January thousands nerds around the world will meet to participate in the extraordinary event. Global Game Jam is a truly global gathering focused on game creation. PC games, mobile games, any games. Every gamer, who has ever dreamed to develop their own game, should go to globalgamejam.org.

10 powódów by uczestniczyć w Global Game Jam

10 powódów by uczestniczyć w Global Game Jam

Jak co roku pod koniec stycznia tysiące nerdów na całym świecie spotka się, by uczestniczyć w fantastycznym wydarzeniu. Global Game Jam to prawdziwie globalna impreza, podczas której tworzy się gry. Na komputer, na komórkę, na suszarkę. Każdy miłośnik gier, który kiedykolwiek pragnął stworzyć swoją własną produkcję, powinien wejść na globalgamejam.org

LTD in the UK – British company finances

LTD in the UK – British company finances

Once you solidify your business idea, learn about the basics and register LTD in Companies House, it’s time to handle the cash flow. From where and how payments for services and products will be coming to you? Where will you keep business funds? How to manage and move them to your private account? This article is just about that.

LTD w UK – finanse w firmie w Wielkiej Brytanii

LTD w UK – finanse w firmie w Wielkiej Brytanii

Gdy masz już gotowy pomysł na biznes, zaznajomiłeś się z tematyką przedsiębiorczości w UK i zarejestrowałeś firmę w Companies House, to nadszedł czas na ogarnięcie finansów. Skąd i w jaki sposób będzie przychodzić zapłata za Twoje usługi i towary? Gdzie będziesz trzymać służbowe pieniądze? Jak możesz z nich korzystać i w jaki sposób przelewać je na konto prywatne? O tym wszystkim jest ten artykuł.

LTD in the UK – How to set up a business in Great Britain?

LTD in the UK – How to set up a business in Great Britain?

At the time, when I was setting up my company in 2014, the online form was complex and detailed. The subpages with LTD guides were also, a bit different. As everything on the Internet, the Companies House portal is in constant development. Therefore, following screenshots and guide steps can differ from the most current version. Treat this article is like a road sign and not like a precise navigation.

LTD in the UK – useful info before setting up a company in Great Britain

LTD in the UK – useful info before setting up a company in Great Britain

In my honest opinion, setting a company in the UK is the best choice for freelancers. When in 2014, I started digging into the topic of LTD, I couldn’t find high-quality guides, that would help me. Later on, I decided to gather all trustful data and sources in one place. The limited company gave me tremendous possibilities for growth and access to customers around the world. I hope that you will also gain this opportunity for business development.

LTD w UK – jak założyć firmę w Wielkiej Brytanii

LTD w UK – jak założyć firmę w Wielkiej Brytanii

Gdy zakładałem moją firmę w 2014, formularz rejestracyjny był złożony i szczegółowy. Nieco inaczej wyglądały też podstrony objaśniające zagadnienia związane z uruchomieniem LTD. Jak wszystko w internecie, także i Companies House ulega zmianom, dlatego poniższe zrzuty ekranu oraz etapy mogą różnić się od aktualnie dostępnej wersji. Pamiętaj, traktuj moje porady jak drogowskaz, a nie precyzyjną nawigację.

LTD w UK – najważniejsze informacje przed założeniem firmy w Wielkiej Brytanii

LTD w UK – najważniejsze informacje przed założeniem firmy w Wielkiej Brytanii

Założenie firmy w Wielkiej Brytanii to moim zdaniem najlepsza decyzja, jaką freelancerzy mogą podjąć. Gdy w 2014 roku zaczynałem interesować się tematem LTD, to nie mogłem znaleźć odpowiedniej jakości treści, które odpowiadałyby na najważniejsze pytania. Postanowiłem zgromadzić w jednym miejscu sprawdzone informacje oraz źródła do dalszego zgłębiania wiedzy. Firma LTD dała mi olbrzymie możliwości wzrostu i współpracy z klientami na całym świecie. Mam nadzieję, że i Ty zyskasz możliwość rozwinięcia skrzydeł.